Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ   С.ЧИНЗОРИГ: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЛОО    ЭМЯ   ЭЛЧИН САЙД Д.ГЭРЭЛМАА ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН ЧУУЛГАНД МОНГОЛ УЛСЫН БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЖ ҮГ ХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   АРХАНГАЙН ЗООНОЗЫН ТӨВ СОРЬЦОО ӨӨРСДӨӨ ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО  ЭМЯ  ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН 77 ДУГААР ЧУУЛГАН ЭХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   УНТЭ: “БАГШ ШАВИЙН ЭРДМИЙН УУЛЗАЛТ-2024” БОЛЛОО   ЭМЯ  
Шуурхай мэдээ

Сайдын тушаал архив

Нэр Дугаар Батласан Файл
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 411 2014-11-28 Үзэх
Хөтөлбөр батлах тухай 412 2014-12-02 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 414 2014-12-03 Үзэх
Аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 415 2014-12-03 Үзэх
Автомашин хуваарилах тухай 416 2014-12-03 Үзэх
"Зайлсхийж болох сохрол, хараа сулралаас сэргийлэх, хянах стратеги, төлөвлөгөө" батлах тухай 419 2014-12-03 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 420 2014-12-03 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 424 2014-12-05 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 425 2014-12-05 Үзэх
"Химийн бодисын хүний эрүүл мэндийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах стратеги" батлах тухай 426 2014-12-05 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 427 2014-12-05 Үзэх
Заавар батлах тухай 428 2014-12-05 Үзэх
Осол гэмтлийн тандалт, мэдээллийн алба байгуулах тухай 430 2014-12-05 Үзэх
Хорт хавдрын бүртгэл-тандалтын журам батлах тухай 431 2014-12-05 Үзэх
"Хүүхдийн эмнэлэг" шинээр байгуулахад шаардлагатай бэлтгэл хангах, зохицуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 1 2014-12-10 Үзэх
Шагнах тухай 2 2014-12-17 Үзэх
Шалгуур, дүгнэх аргачлал батлах тухай 17 2014-12-26 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, төлбөрийн хэмжээ, зардлын жишгийг шинэчлэн батлах тухай 145 2013-04-24 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 131 2013-04-19 Үзэх
Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 137 2013-04-22 Үзэх
Журам батлах тухай 140 2013-04-22 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 142 2013-04-23 Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажиллах удирдамж батлах тухай 143 2013-04-24 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 146 2013-04-24 Үзэх
Салбарын нэгдсэн сүлжээний хаяглалтын бүс батлах тухай 147 2013-04-25 Үзэх
Мэс заслын яаралтай тусламж, үйлчилгээг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 151 2013-04-26 Үзэх
Хяналт, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 154 2013-04-29 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 157 2013-05-02 Үзэх
Гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, мэдээлэх журам батлах тухай 159 2013-05-03 Үзэх
Жагсаалт, чиглэл батлах тухай 161 2013-05-03 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 163 2013-05-03 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 169 2013-05-08 Үзэх
Эмнэлзүйн удирпамж, хөтөч боловсруулах журам батлах тухай 174 2013-05-10 Үзэх
Эрүүл мэндийн технологийн үндсэн бодлого батлах тухай 176 2013-05-13 Үзэх
Мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд хяналтын хуудас нэвтрүүлэх тухай 177 2013-05-13 Үзэх
Журам батлах тухай 178 2013-05-13 Үзэх
Төлбөрийн жишиг хэмжээг тогтоох тухай 183 2013-05-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтныг өндөр хөгжилтэй оронд мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах 2016 хүртэлх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 185 2013-05-21 Үзэх
Судалгааны удирдах зөвлөл байгуулах тухай 188 2013-05-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2013-05-21 Үзэх
Журам батлах тухай 193 2013-05-21 Үзэх
Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг шалгаруулах болзолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 197 2013-05-21 Үзэх
Шуурхай удирдлагын баг байгуулах тухай 199 2013-05-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 205 2013-05-23 Үзэх
Журам батлах тухай 207 2013-06-04 Үзэх
Тусгай зөвшөөрлийн шинжээчид эрх олгох тухай 211 2013-06-10 Үзэх
Журам батлах тухай 212 2013-06-10 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 214 2013-06-10 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 215 2013-06-10 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 216 2013-06-10 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 221 2013-06-25 Үзэх
Эмч нарын комисс томилох тухай 222 2013-06-25 Үзэх
Геронтологийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц, орон тоо батлах тухай 226 2013-06-25 Үзэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай 228 2013-06-25 Үзэх
Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг хүлээн авах тухай 233 2013-07-03 Үзэх
"Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги (2013-2018 он)" батлах тухай 239 2013-07-08 Үзэх
Бөөр хамгаалах үндэсний стратеги батлах тухай 243 2013-07-09 Үзэх
Сум/тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай 246 2013-07-09 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 247 2013-07-09 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай 248 2013-07-09 Үзэх
Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 266 2013-07-30 Үзэх
Гадаадын харьяат ерөнхий мэргэжилтэнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход баримтлах ерөнхий чиглэл батлах тухай 267 2013-07-31 Үзэх
"Сүрьеэгийн тархалтын судалгаа"-ны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 269 2013-07-31 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 272 2013-07-31 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөлийн санхүүжилтийн журам" батлах тухай 273 2013-07-31 Үзэх
"Нийгмийн халамжид хамрагдагсдад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам" батлах тухай 277 2013-08-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 279 2013-08-06 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 289 2013-08-16 Үзэх
Шинэчлэн боловсруулах стандарт, удирдамжийн чиглэл батлах тухай 290 2013-08-16 Үзэх
"Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх өвчний жагсаалт, журам" батлах тухай 313 2013-08-29 Үзэх
Хяналт, үнэлгээ хийх тухай 318 2013-09-04 Үзэх
"Телемедициний үндэсний сүлжээний ажиллах журам" батлах тухай 330 2013-09-11 Үзэх
"Сэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн найман үйлчилгээний удирдамж" батлах тухай 344 2013-09-19 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 348 2013-09-23 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 357 2013-09-27 Үзэх
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай 362 2013-10-01 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 364 2013-10-03 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн загвар, зураглалыг шинэчлэн батлах тухай 168 2012-05-14 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 181 2012-05-17 Үзэх
Их эмч, эм зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэлчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 182 2012-05-18 Үзэх
Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 183 2012-05-18 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 373 2013-10-09 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 376 2013-10-10 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 378 2013-10-11 Үзэх
Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги (2013-2018) батлах тухай 386 2013-10-16 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 388 2013-10-18 Үзэх
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 390 2013-10-18 Үзэх
Зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгийн үеийн сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 397 2013-10-28 Үзэх
Хавдар судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 400 2013-10-31 Үзэх
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 401 2013-10-31 Үзэх
Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 404 2013-11-01 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 406 2013-11-05 Үзэх
Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 407 2013-11-05 Үзэх
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 408 2013-11-05 Үзэх
Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 409 2013-11-06 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 410 2013-11-06 Үзэх
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 411 2013-11-06 Үзэх
Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 413 2013-11-07 Үзэх
Хүүхдийн төв сувиллын дүрэм, бүтцийг батлах тухай 414 2013-11-07 Үзэх
Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай 415 2013-11-07 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах журам батлах тухай 418 2013-11-08 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 420 2013-11-08 Үзэх
Эрүүл мэндийн нэгдсэн лавлагаа лабораторийн бүтэц, дүрмийг батлах тухай 424 2013-11-12 Үзэх
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 433 2013-11-14 Үзэх
Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 434 2013-11-15 Үзэх
Чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн загвар шинэчлэн батлах тухай 437 2013-11-21 Үзэх
Загвар тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийг ажиллуулах тухай 438 2013-11-21 Үзэх
Салбар хоорондын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх тухай 439 2013-11-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 440 2013-11-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал батлах тухай 441 2013-11-21 Үзэх
"Эрүүүл мэндийн байгууллага, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам" шинэчлэн батлах тухай 448 2013-11-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1-р хэсэг/ 450 2013-11-27 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 6 2014-12-18 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх, арга хэмжээ авах тухай 14 2014-12-25 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 15 2014-12-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар батлах тухай 158 2011-05-03 Үзэх
Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай 377 2010-10-28 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг бүртгэх мэдээллэх журмыг батлах тухай 186 2014-06-02 Үзэх
Заавар батлах тухай 187 2014-06-02 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 184 2014-05-30 Үзэх
Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх стратеги батлах тухай 183 2014-05-30 Үзэх
Өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн вирусийн халдварын үед авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах тухай 362 2010-10-15 Үзэх
Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэлийн тухай 363 2010-10-15 Үзэх
Томуугийн цартахлын А(H1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай 375 2010-10-26 Үзэх
Хөдөө орон нутагт эмнэлгийн мэргэжилтэн томилолтоор ажиллуулж, ажлын байрны сургалт зохион байгуулах тухай 381 2010-10-29 Үзэх
"Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам", "Цогцост шинжилгээ хийх журам" батлах тухай 385 2010-10-29 Үзэх
"Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 153 2011-04-26 Үзэх
Журам хүчингүй болсонд тооцох тухай 159 2011-05-03 Үзэх
Дэд зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, төлөвлөгөө батлах тухай 451 2013-11-27 Үзэх
Хяналтын хуудас, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 458 2013-12-06 Үзэх
Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай 459 2013-12-09 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 461 2013-12-09 Үзэх
Химийн бодисын хордлогыг тандах мэдээлэх журам 467 2013-12-10 Үзэх
Бага насны хүүхдийг А. Д аминдэмээр хангах зааврыг шинэчлэх тухай 470 2013-12-12 Үзэх
"Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамж", "Сувилгааны газарт үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамж" батлах тухай 472 2013-12-13 Үзэх
Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламжийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 474 2013-12-13 Үзэх
Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багцад заасны дагуу багийн эмчийн тусламжийн цүнхэнд байршуулах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын жагсаалт батлах тухай" 477 2013-12-17 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 481 2013-12-20 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 482 2013-12-20 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 483 2013-12-20 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх тухай 484 2013-12-20 Үзэх
Бэлгийн цөөнх хүн амын дунд ХДХВ/БЗДХ-ын судалгаа явуулахад баримтлах ёсзүйн удирдамж, Сүрьеэгийн чиглэлээр хийгдэх судалгаанд хүнийг хамруулахад баримтлах ёсзүйн удирдамж батлах тухай 485 2013-12-20 Үзэх
Журам батлах тухай 491 2013-12-27 Үзэх
Журам батлах тухай 492 2013-12-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 493 2013-12-30 Үзэх
Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /gmp/-ын шаардлагыг хангасан батламж олгох тухай 495 2013-12-30 Үзэх
"Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл" стратеги батлах тухай 496 2013-12-30 Үзэх
"Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөр" батлах тухай 497 2013-12-30 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 501 2013-12-30 Үзэх
Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай 2 2014-01-02 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 6 2014-01-08 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 7 2014-01-08 Үзэх
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай 13 2014-01-13 Үзэх
Журам, маягт батлах тухай 16 2014-01-16 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 20 2014-01-21 Үзэх
Ёс зүйн удирдамж батлах тухай 29 2014-01-29 Үзэх
Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам батлах тухай 41 2014-02-12 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 44 2014-02-14 Үзэх
Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай 49 2014-02-17 Үзэх
Эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 51 2014-02-17 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай 55 2014-02-24 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 62 2014-02-28 Үзэх
Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах журам батлах тухай 388 2009-11-17 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах түр журам батлах тухай 305 2011-09-28 Үзэх
"Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний заавар" батлах тухай 74 2014-03-06 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 75 2014-03-11 Үзэх
Осол гэмтлийн онцгой бүс тогтоох тухай 77 2014-03-12 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 78 2014-03-13 Үзэх
"Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд" стратеги батлах тухай 84 2014-03-17 Үзэх
Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 88 2014-03-19 Үзэх
"Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах журам" батлах тухай 91 2014-03-21 Үзэх
Анагаах ухааны ёсзүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 104 2014-03-31 Үзэх
Монгол хүүхдийн хоол тэжээлийн бодисуудын зөвлөмж хэмжээг батлах тухай 113 2014-04-08 Үзэх
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 215 2014-06-24 Үзэх
"Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо" ажиллах журам батлах тухай 336 2014-10-17 Үзэх
"Өвдөг, түнхний үенд хиймэл үе суулгах мэс заслын эмчилгээний заавар" батлах тухай 218 2014-06-25 Үзэх
Дархлаажуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 396 2009-11-23 Үзэх
Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж батлах тухай 397 2009-11-20 Үзэх
Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай 407 2009-11-27 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 203 2014-06-16 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 207 2014-06-19 Үзэх
Нийслэлийн хүн амд мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай 209 2014-06-19 Үзэх
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 213 2014-06-23 Үзэх
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 222 2014-06-26 Үзэх
Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам, жагсаалт батлах тухай 223 2014-07-04 Үзэх
Дэд зөвлөлийг бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 227 2014-07-07 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 237 2014-07-18 Үзэх
Заавар батлах тухай 319 2014-09-26 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 324 2014-09-30 Үзэх
Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай 333 2014-10-10 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 334 2014-10-10 Үзэх
Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 335 2014-10-10 Үзэх
Жирэмсэн болон төрсний дараах үед үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам батлах тухай 338 2014-10-20 Үзэх
Журам, жагсаалт батлах тухай 340 2014-10-20 Үзэх
"Олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийг нэвтрүүлэх журам" батлах тухай 321 2009-10-02 Үзэх
Томуугийн тандалтыг эрчимжүүлэх тухай 323 2009-10-06 Үзэх
Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 6 дахь жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 342 2009-10-22 Үзэх
Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам батлах тухай 357 2009-11-01 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 376 2009-11-15 Үзэх
Байнгын комисс байгуулах тухай 377 2009-11-13 Үзэх
Алсын дуудлага, явуулын эмнэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 263 2014-08-11 Үзэх
Заавар батлах тухай 278 2014-08-20 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 283 2014-08-25 Үзэх
Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй орны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 286 2014-08-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн технологийг 2014-2019 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 289 2014-08-28 Үзэх
Чингис бондоор санхүүжигдэх боломжтой эрүүл мэндийн салбарын экспортыг дэмжих, импортыг орлох эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах төслүүдийг жагсаалт батлах тухай 291 2014-09-02 Үзэх
Заавар батлах тухай 342 2014-10-20 Үзэх
Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журам батлах тухай 356 2014-10-24 Үзэх
Эмнэлгийн тоног, төхөөрөмжийн чанарын хяналт, сургалт, бүртгэл мэдээллийн алба байгуулах тухай 357 2014-10-27 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөжүүлэх тухай 358 2014-10-27 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 363 2014-10-28 Үзэх
Эмийн аюулгүй байдлын хяналт, үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлэх стратеги батлах тухай 365 2014-10-29 Үзэх
"Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 378 2014-11-05 Үзэх
Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай 380 2014-11-05 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 382 2014-11-07 Үзэх
Жагсаалтыг батлах тухай 384 2014-11-07 Үзэх
Төв байгуулах, журам, зааварчилгаа, жагсаалт батлах тухай 389 2014-11-11 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай 390 2014-11-11 Үзэх
Эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 394 2014-11-11 Үзэх
"Эрүүл мэндийн ажилтанг гадаад оронд мэргэжлийн сургалтанд хамруулах журам" батлах тухай 119 2014-04-11 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 123 2014-04-14 Үзэх
Фармакопей боловсруулах, батлах, дугаар өгөх, фармакопейн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай 132 2014-04-24 Үзэх
Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 135 2014-04-28 Үзэх
Эх, нярайн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын журам батлах тухай 139 2014-04-29 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 142 2014-04-30 Үзэх
Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 143 2014-04-30 Үзэх
Үр хөндөлтийг зохицуулах журам батлах тухай 148 2014-05-05 Үзэх
Дэд хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 154 2014-05-09 Үзэх
Шалгалтын журам батлах тухай 157 2014-05-14 Үзэх
Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай 163 2014-05-16 Үзэх
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай 164 2014-05-16 Үзэх
"Эмчилгээний зориулалтаар шинэ гарч байгаа болон нанотехнологийн бүтээгдэхүүний судалгаа явуулах, практикт нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам" батлах тухай 165 2014-05-16 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хоёр жилийн зөвшөөрөлтэй хүний их эмчийн ажиллан суралцах журмыг батлах тухай 166 2014-05-16 Үзэх
Заавар батлах тухай 171 2014-05-16 Үзэх
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн ажлын алба ажиллах журам батлах тухай 173 2014-05-27 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 174 2014-05-27 Үзэх
Заавар батлах тухай 177 2014-05-27 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай 180 2014-05-30 Үзэх
Нярайн тандалт шинжилгээний хөтөлбөр (2014-2020) батлах тухай 182 2014-05-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн өгөгдлийн тайлбар толь бичиг хувилбар 1.0 батлах тухай 295 2014-09-05 Үзэх
Чиглэл батлах тухай 298 2014-09-08 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 303 2014-09-08 Үзэх
Тушаалын бүлэг, заалт хүчингүй болгох тухай 311 2014-09-11 Үзэх
Заавар батлах тухай 399 2014-11-11 Үзэх
Дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 404 2014-11-12 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд ашиглах орыг төлөвлөх, хуваарилах аргачлал батлах тухай 405 2014-11-12 Үзэх
Аргачлал батлах тухай 413 2014-12-02 Үзэх
"Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам" батлах тухай 421 2014-12-05 Үзэх
"Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам" батлах тухай 422 2014-12-05 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 145 2011-04-22 Үзэх
Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэх бодисын улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах тухай 3 2013-01-02 Үзэх
Журмын заалтад хүчингүй болгох тухай 10 2013-01-15 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журамд өөрчлөлт оруулах тухай 14 2013-01-17 Үзэх
Эмнэлэг, рашаан сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 24 2013-01-18 Үзэх
Эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 27 2013-01-18 Үзэх
Батламжийн загвар шинэчлэн батлах тухай 28 2013-01-18 Үзэх
Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга батлах тухай 36 2013-02-04 Үзэх
Амбулаториор үнэ төлбөргүй олгогдох гемифилийн эсрэг факторын хангамж, түгээлтийг зохицуулах журам батлах тухай 37 2013-02-06 Үзэх
Сүрьеэгийн тархалтын судалгаа зохион байгуулах тухай 43 2013-02-14 Үзэх
Зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 49 2013-02-15 Үзэх
Техникийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2013-02-27 Үзэх
Жендерийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 64 2013-03-06 Үзэх
Журам, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 68 2013-03-07 Үзэх
Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 71 2013-03-07 Үзэх
Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдрийг зохион байгуулах тухай 74 2013-03-11 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 76 2013-03-12 Үзэх
Мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах тухай 97 2013-03-29 Үзэх
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 99 2013-03-29 Үзэх
Заавар, журам батлах тухай 100 2013-03-29 Үзэх
Хүн амын хоногийн хэрэгцээт хүнс, үндсэн шимт бодис, эрдэс, аминдэмийн зохистой хэрэглээг тогтоох тухай 108 2013-04-02 Үзэх
Журам батлах тухай 115 2013-04-08 Үзэх
Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай 123 2013-04-12 Үзэх
Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2-р хэсэг/ 450 2013-11-27 Үзэх
"Настны сувилахуйн удирдамж"-ийг батлах тухай 1 2012-01-03 Үзэх
Журмыг шинэчлэн батлах тухай 5 2012-01-05 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хүлээн авах тухай 8 2012-01-10 Үзэх
Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журам батлах тухай 16 2012-01-11 Үзэх
"Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн төв" байгуулах тухай 18 2012-01-12 Үзэх
"Өрхийн эмийн сан" хөтөлбөр батлах тухай 23 2012-01-17 Үзэх
Чанарын албаны дүрэм батлах тухай 25 2012-01-17 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой зарим арга хэмжээний тухай 26 2012-01-17 Үзэх
Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай 41 2012-02-02 Үзэх
"Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратеги" батлах тухай 272 2009-08-24 Үзэх
Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээ авах тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх тухай 152 2010-04-26 Үзэх
Бүрэлдэхүүн батлах тухай 278 2009-08-27 Үзэх
Талбарын тархвар судлаач бэлтгэх сургалтын зөвлөх багийг томилох тухай 280 2009-08-27 Үзэх
Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих Үндэсний стратеги батлах тухай 283 2009-09-02 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулах тухай 293 2009-09-09 Үзэх
Хамтарсан тушаал хүчингүйд тооцох тухай 299 2009-09-16 Үзэх
"Дүлийрэлт, сонсгол бууралтаас сэргийлэх, хянах Үндэсний стратеги" батлах тухай 303 2009-09-17 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний шатлал, шатлал хооронд үйлчлүүлэгч шилжүүлэх тогтолцооны загвар батлах тухай 307 2009-09-18 Үзэх
Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай 308 2009-09-22 Үзэх
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж батлах тухай 141 2010-04-20 Үзэх
Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах зардлын хэмжээг тогтоох тухай 143 2010-04-20 Үзэх
"Цэвэршилтийн үеийн оношлогоо, эмчилгээний удирдамж" батлах тухай 144 2010-04-21 Үзэх
Зөвлөмж батлах тухай 289 2007-11-28 Үзэх
Оношлогооны төв байгуулах тухай 298 2007-12-03 Үзэх
Лавлах шинжилгээ, чанарын баталгаажуулалтын лаборатори байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх тухай 299 2007-12-03 Үзэх
Ахмад настны асуудлаар авах зарим арга хэмжээний тухай 311 2007-12-14 Үзэх
Улаанбурханы өвчлөлийг таслан зогсоох стратеги батлах тухай 57 2012-02-16 Үзэх
Удирдамж, журам батлах тухай 63 2012-02-27 Үзэх
Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай 65 2012-02-28 Үзэх
Шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчинтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 73 2012-02-28 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 76 2012-03-12 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 89 2012-03-23 Үзэх
Тушаалд нэмэлт оруулах тухай 95 2012-03-29 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам" батлах тухай 98 2012-03-29 Үзэх
Эрүүл мэндийн зарим мэргэжлээр төгсөгчид тавигдах шаардлага батлах тухай 102 2012-04-02 Үзэх
Дүрэм, чиг үүрэг батлах тухай 105 2012-04-09 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 111 2012-04-11 Үзэх
Буянт-Ухаа спорт ордонд удирдах зөвлөл байгуулах тухай 125 2012-04-18 Үзэх
Төлбөрийг нь төр хариуцах эмийг олгох журмын тухай 129 2012-04-20 Үзэх
Түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэх, тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 136 2012-04-25 Үзэх
"Ногоон жор" аргачлал батлах тухай 137 2012-04-26 Үзэх
Мэргэжлийн баг байгуулах тухай 143 2012-04-27 Үзэх
Журам батлах тухай 144 2012-04-30 Үзэх
Зоонозын халдварт өвчний үед хүн, мал эмнэлгийн байгууллагууд хамтран ажиллах журам батлах тухай 147 2012-05-01 Үзэх
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 149 2012-05-01 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамнаас шагнал олгоход мөрдөх журам"-д нэмэлт оруулах тухай 161 2012-05-09 Үзэх
"Эмнэлгийн мэргэжилтний сэлгэн ажиллуулах журам" батлах тухай 162 2012-05-09 Үзэх
Хүүхдийн эмчилгээнд хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч ашиглах технологийн сайжруулах тухай 163 2012-05-09 Үзэх
Зөвлөх баг томилон ажиллуулах тухай 167 2012-05-12 Үзэх
Их наадмын зааварт өөрчлөлт оруулах тухай 184 2012-05-18 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 191 2012-06-04 Үзэх
Аргачлал батлах тухай 192 2012-06-04 Үзэх
Аргачлал батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагуудад халдваргүйжүүлэх бодисын жилийн хэрэгцээг тооцох/ 193 2012-06-04 Үзэх
"Биеийн тамир, спортын тэргүүний ажилтан" тэмдгийн загварыг шинэчлэн батлах тухай 198 2012-06-08 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 216 2012-06-27 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 217 2012-06-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 223 2012-06-29 Үзэх
Журам батлах тухай 242 2012-07-05 Үзэх
Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг бүртгэх тухай 244 2012-07-06 Үзэх
Журам батлах тухай 247 2012-07-06 Үзэх
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 248 2012-07-09 Үзэх
Аймгийн Нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулах тухай 250 2012-07-09 Үзэх
Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хяналтын хуудас батлах тухай 256 2012-07-09 Үзэх
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 261 2012-07-16 Үзэх