Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Сайдын тушаал 2021

Нэр Дугаар Батласан Файл
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/10 2021-01-10 Үзэх
Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тандалт, сэргийлэлтийн түр заавар А/29 2021-01-27 Үзэх
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сунгах тухай А/24 2021-01-20 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулан олгох тухай А/11 2021-01-12 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохицуулалтын түр журам А/48 2021-02-10 Үзэх
Ковид-19 шинжилгээний лавлах баталгаажуулах чанарын үнэлгээ хийх мэдээлэх түр заавар А/49 2021-02-10 Үзэх
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн лабораторийн үйл ажиллагааны зааврын тухай А/50 2021-02-10 Үзэх
Ковид-19 оношилгоо эмчилгээний түр заавар батлах шинэчлэн батлах тухай А/40 2021-02-05 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сангаас санхүүжүүлэх полимеразын гинжин урвал /ПГУ/ шинжилгээнд даатгуулагчийг хамруулах түр журам А/59 2021-02-19 Үзэх
Коронавируст халдвар (Ковид-19 )-ын эсрэг вакцинжуулалтын цэгийн бэлэн байдлыг хангах түр заавар А/108 2021-03-09 Үзэх
Хүн амын идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх мэдлэг, хандлага, дадлыг тогтоох, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх заавар тухай А/73 2021-02-24 Үзэх
Коронавируст халдварын оношилгоо эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай А/105 2021-03-07 Үзэх
Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам, заавар батлах тухай А/30 2021-01-27 Үзэх
Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний эмнэлзүйн заавар А/96 2021-02-26 Үзэх
Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй болон эмнэлзүйн хөнгөн хэлбэрийн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдлыг гэрээр эмчлэх, хянах түр заавар А/101 2021-03-04 Үзэх
Монгол улсын Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яамны 3 сайдын жагсаалт батлах тухай тушаал A/52 A/42 A/71 2021-03-16 Үзэх
Коронавируст халдварт (Ковид-19)-ын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай A/140 2021-03-18 Үзэх
Журам батлах тухай А/97 2021-02-26 Үзэх
Буруу үйл, гаж зуршлын гажиг заслын эмнэлзүйн заавар A/184 2021-04-02 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох A/154 2021-03-25 Үзэх
Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай A/155 2021-03-25 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах A/156 2021-03-25 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай A/157 2021-03-25 Үзэх
"Хануур засал" эмчилгээний заавар батлах тухай A/152 2021-03-25 Үзэх
Эрчимт эмчилгээний бэлэн байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай A/196 2021-04-11 Үзэх