Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ   С.ЧИНЗОРИГ: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЛОО    ЭМЯ   ЭЛЧИН САЙД Д.ГЭРЭЛМАА ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН ЧУУЛГАНД МОНГОЛ УЛСЫН БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЖ ҮГ ХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   АРХАНГАЙН ЗООНОЗЫН ТӨВ СОРЬЦОО ӨӨРСДӨӨ ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО  ЭМЯ  ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН 77 ДУГААР ЧУУЛГАН ЭХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   УНТЭ: “БАГШ ШАВИЙН ЭРДМИЙН УУЛЗАЛТ-2024” БОЛЛОО   ЭМЯ  
Шуурхай мэдээ

Сайдын тушаал 2015

Нэр Дугаар Батласан Файл
Нярайн түнхний үений хэт авиан тандалт шинжилгээ (скрининг), эмнэлзүйн заавар батлах тухай 1 2015-01-05 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 9 2015-01-12 Үзэх
Хөрөнгийн үр ашгийг сайжруулах тухай 2 2015-01-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 4 2015-01-07 Үзэх
Зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 5 2015-01-07 Үзэх
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 6 2015-01-08 Үзэх
Батламж олгох тухай 10 2015-01-15 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2015 онд ашиглах эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 15 2015-01-19 Үзэх
Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 17 2015-01-20 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 27 2015-01-26 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 30 2015-01-26 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 31 2015-01-29 Үзэх
Төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 32 2015-01-29 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 33 2015-01-29 Үзэх
Үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц батлах тухай 35 2015-01-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 37 2015-01-30 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 38 2015-01-30 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 39 2015-02-02 Үзэх
Журам батлах тухай /Спортын төрөл, цол зэрэг/ 40 2015-02-02 Үзэх
Ном хуваарилах тухай 48 2015-02-06 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 50 2015-02-09 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 57 2015-02-16 Үзэх
Барилга, байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 60 2015-02-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 63 2015-02-17 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 64 2015-02-17 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 65 2015-02-18 Үзэх
Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 67 2015-02-18 Үзэх
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай 68 2015-02-24 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 70 2015-02-25 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 71 2015-02-25 Үзэх
Заавар батлах тухай /Хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах заавар/ 74 2015-02-26 Үзэх
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 77 2015-02-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 78 2015-02-27 Үзэх
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 79 2015-02-27 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 83 2015-03-02 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 85 2015-03-02 Үзэх
Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 86 2015-03-02 Үзэх
Журмын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 87 2015-03-10 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 88 2015-03-10 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 89 2015-03-10 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 90 2015-03-10 Үзэх
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 92 2015-03-11 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, спортын төрлийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 93 2015-03-11 Үзэх
Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээн тогтоох тухай 97 2015-03-16 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай 98 2015-03-16 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай 99 2015-03-16 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 100 2015-03-16 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 102 2015-03-18 Үзэх
Хүүхдийн төв сувиллын дүрэм бүтцийг батлах тухай 104 2015-03-23 Үзэх
Иргэдийн гадаад эмчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 105 2015-03-23 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 108 2015-03-24 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 109 2015-03-24 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 110 2015-03-24 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 111 2015-03-25 Үзэх
Заавар батлах тухай 112 2015-03-25 Үзэх
Ажлын хэсэг батлах тухай 115 2015-03-27 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 118 2015-03-31 Үзэх
Жагсаалт шинэчлэх тухай 119 2015-03-31 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 122 2015-03-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 123 2015-03-31 Үзэх
Цусаа бэлэглэх өдрийг бий болгох тухай 124 2015-04-01 Үзэх
Тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай 125 2015-04-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 126 2015-04-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 127 2015-04-03 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 128 2015-04-03 Үзэх
Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх туха 130 2015-04-03 Үзэх
Сонгон шалгаруулалтын аргачлал батлах тухай 131 2015-04-07 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 132 2015-04-08 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 133 2015-04-08 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 134 2015-04-08 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 135 2015-04-08 Үзэх
Журам, зардлын хэмжээ батлах тухай 136 2015-04-09 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 138 2015-04-14 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 139 2015-04-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэх тухай 140 2015-04-14 Үзэх
Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай 141 2015-04-14 Үзэх
Тэмцээн зохион байгуулах тухай 144 2015-04-16 Үзэх
Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 145 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 146 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 147 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 148 2015-04-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 149 2015-04-17 Үзэх
Ерөнхий мэргэжилтний нэр, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 150 2015-04-20 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 151 2015-04-20 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 152 2015-04-21 Үзэх
Иргэдийн гомдол, саналыг хүлээн авах, тайлагнах тухай 154 2015-04-22 Үзэх
Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 155 2015-04-22 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 156 2015-04-22 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 157 2015-04-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 160 2015-04-23 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 161 2015-04-24 Үзэх
Ажлын хэсэг өөрчлөн байгуулах тухай 162 2015-04-24 Үзэх
Зардал гаргах тухай 164 2015-04-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 165 2015-04-29 Үзэх
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 166 2015-04-29 Үзэх
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 167 2015-04-29 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 168 2015-04-30 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 169 2015-04-30 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 170 2015-04-30 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 171 2015-05-01 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 174 2015-05-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 175 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 176 2015-05-04 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 177 2015-05-04 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 178 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 180 2015-05-04 Үзэх
Стратеги батлах тухай 181 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 183 2015-05-07 Үзэх
Үнэлгээ хийх тухай 185 2015-05-07 Үзэх
"Дархлаажуулалтын 10 хоног"-ийг зохион байгуулах тухай 188 2015-05-08 Үзэх
Журам батлах тухай 189 2015-05-08 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 190 2015-05-11 Үзэх
Тушаалд нэмэлт оруулах тухай 192 2015-05-12 Үзэх
Журам батлах тухай 194 2015-05-13 Үзэх
"Дархлаажуулалтын 10 хоног"-ийг зохион байгуулах тухай 188 2015-05-08 Үзэх
Заавар батлах тухай 196 2015-05-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 197 2015-05-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 198 2015-05-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 202 2015-05-21 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 211 2015-05-27 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэх тухай 214 2015-05-29 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 215 2015-05-29 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 216 2015-06-02 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 217 2015-06-02 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 218 2015-06-03 Үзэх
Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүдийн нэрсийг шинэчлэн батлах тухай 219 2015-06-03 Үзэх
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 220 2015-06-03 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 221 2015-06-04 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 222 2015-06-04 Үзэх
Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн мэдээллийн маягт батлах тухай 224 2015-06-05 Үзэх
Бүтээлийн болон GMP-ийн шинжээч ажиллуулах журам батлах тухай 225 2015-06-08 Үзэх
Тамирчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 226 2015-06-08 Үзэх
Салбар хороо байгуулах тухай 228 2015-06-08 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2015-06-08 Үзэх
Заавар батлах тухай 230 2015-06-08 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 231 2015-06-10 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 232 2015-06-10 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 233 2015-06-10 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 234 2015-06-10 Үзэх
Иргэдийн гадаад эмчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 235 2015-06-10 Үзэх
Хөрөнгө зарцуулах тухай 236 2015-06-11 Үзэх
Сургалт зохион байгуулах тухай 237 2015-06-11 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 238 2015-06-12 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 239 2015-06-15 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 240 2015-06-17 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай 241 2015-06-17 Үзэх
Заавар батлах тухай 242 2015-06-22 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 244 2015-06-23 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 246 2015-06-24 Үзэх
Спортын цол зэрэг олгох тухай 247 2015-06-25 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай 248 2015-06-26 Үзэх
Журам батлах тухай 249 2015-06-26 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2016-2017 онд ашиглах эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 250 2015-06-29 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 252 2015-06-29 Үзэх
Журам батлах тухай 254 2015-06-30 Үзэх
Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 256 2015-07-01 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 258 2015-07-03 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 259 2015-07-06 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 260 2015-07-06 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 261 2015-07-07 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 262 2015-07-08 Үзэх
Шалгуур батлах тухай 264 2015-07-08 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай 265 2015-07-08 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 266 2015-07-09 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 267 2015-07-10 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 268 2015-07-10 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 269 2010-07-10 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 270 2015-07-10 Үзэх
Өнчин эмийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 271 2015-07-16 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 272 2015-07-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 273 2015-07-20 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 274 2015-07-21 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 275 2015-07-21 Үзэх
Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай 276 2015-07-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх тухай 277 2015-07-21 Үзэх
Сургалтын зардал гаргах тухай 278 2015-07-21 Үзэх
Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 279 2015-07-22 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 280 2015-07-22 Үзэх
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 281 2015-07-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 282 2015-07-22 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 283 2015-07-27 Үзэх
Гадаад дотоодын эм үйлдвэрлэгчийн төлөөлөгчийн газрын ажиллах журам батлах тухай 284 2015-07-28 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 285 2015-07-28 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 286 2015-07-29 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 287 2015-07-29 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 288 2015-07-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 289 2015-07-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 290 2015-07-31 Үзэх
Үндэсний шигшээ багт орох дасгалжуулагч, тамирчны нэрс батлах тухай 291 2015-07-31 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 292 2015-07-31 Үзэх
Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн кабинетийн бүтэц, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага батлах тухай 293 2015-08-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 294 2015-08-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 296 2015-08-05 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 297 2015-08-05 Үзэх
Журам батлах тухай 298 2015-08-05 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 299 2015-08-05 Үзэх
"Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсвийн тооцоо батлах тухай 300 2015-08-10 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 301 2015-08-10 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 302 2015-08-10 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 303 2015-08-10 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 304 2015-08-10 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 305 2015-08-10 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 307 2015-08-11 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 309 2015-08-12 Үзэх
Жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай 311 2015-08-13 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 312 2015-08-13 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 316 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 317 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 318 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 319 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 320 2015-08-19 Үзэх
Сургалтанд оролцуулах тухай 323 2015-08-24 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 324 2015-08-24 Үзэх
Стратеги батлах тухай 325 2015-08-24 Үзэх
Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 326 2015-08-25 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 327 2015-08-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 328 2015-08-26 Үзэх
Заавар журам батлах тухай 329 2015-08-26 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 330 2015-08-27 Үзэх
Комисс байгуулах тухай 331 2015-08-28 Үзэх
Эрх шилжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тухай 333 2015-09-02 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 335 2015-09-04 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 336 2015-09-07 Үзэх
Хөтөлбөр батлах тухай 337 2015-09-07 Үзэх
Сургалт зохион байгуулах тухай 338 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 340 2015-09-07 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 341 2015-09-07 Үзэх
Барилга угсралтын ажлын гэрээг цуцалж, шууд гэрээ байгуулах тухай 342 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 343 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 344 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 345 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 346 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 347 2015-09-07 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 348 2015-09-08 Үзэх
Удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 350 2015-09-10 Үзэх
Хорт хавдрын тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 351 2015-09-10 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 352 2015-09-11 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 353 2015-09-11 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 354 2015-09-11 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 355 2015-09-11 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай 356 2015-09-15 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 357 2015-09-15 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 358 2015-09-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 359 2015-09-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 362 2015-09-17 Үзэх
Үнэлгээний хуудас, аргачлал батлах тухай 363 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 364 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 365 2015-09-17 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 366 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 368 2015-09-18 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 372 2015-09-21 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай 13 2015-01-15 Үзэх
Сургагч багш нарын нэрс, хуваарь батлах тухай 410 2015-10-14 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 413 2015-10-14 Үзэх
Ялаас чөлөөлөх өвчний жагсаалт, хүнд өвчтэй ялтанд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай 416 2015-10-15 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 419 2015-10-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 424 2015-10-20 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 428 2015-10-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 431 2015-10-28 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 432 2015-10-28 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 415 2015-10-15 Үзэх
Хэвлийн диализ эмчилгээний заавар батлах тухай 414 2015-10-14 Үзэх
Сахилга, дэг журам, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 449 2015-11-26 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 501 2015-12-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 493 2015-12-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд хөтлөх маягт батлах тухай 499 2015-12-21 Үзэх
Журам, заавар батлах тухай 487 2015-12-11 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 454 2015-11-23 Үзэх
Жагсаалтын шинэчлэн батлах тухай 508 2015-12-25 Үзэх
Төлбөрийн хэмжээг тооцох аргачлал шинэчлэн батлах тухай 459 2015-11-25 Үзэх
Аргачилсан заавар батлах тухай 512 2015-12-28 Үзэх
Журам батлах тухай /Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 483 2015-12-11 Үзэх
Сум тосгоны эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай 498 2015-12-21 Үзэх