Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Монгол улсын хууль

Нэр Батласан Файл
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001-01-28 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 2000-04-20 Үзэх
Иргэний бүртгэлийн тухай 1999-10-04 Үзэх
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002-11-28 Үзэх
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 1994-06-07 Үзэх
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000-01-28 Үзэх
Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999-07-01 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2013-01-03 Үзэх
Тамхины хяналтын тухай 2015-12-04 Үзэх
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006-05-25 Үзэх
Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай 2013-12-13 Үзэх
Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-04 Үзэх
Эрүүл мэндийн тухай 2011-05-05 Үзэх
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2015-01-29 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2013-05-27 Үзэх
Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2013-12-20 Үзэх
Хүүхдийн эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-02-05 Үзэх
Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай 2017-05-12 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай  2016-04-22 Үзэх
Авлигын эсрэг хууль 2017-05-18 Үзэх
Статистикийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-18 Үзэх
Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 Үзэх
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 2017-12-14 Үзэх
Аудитын тухай 2015-06-19 Үзэх
Ахмад настны тухай 2017-01-26 Үзэх
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2013-05-01 Үзэх
Байгууллагын нууцын тухай 2018-05-16 Үзэх
Гамшигаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-02-02 Үзэх
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016-12-22 Үзэх
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 2018-02-02 Үзэх
Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Үзэх
Инновацийн тухай 2018-05-22 Үзэх
Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай 2016-11-10 Үзэх
Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай 2017-11-14 Үзэх
Монгол Улсын үндсэн хууль 2018-03-13 Үзэх
Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай 2013-04-15 Үзэх
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2013-06-16 Үзэх
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2013-01-19 Үзэх
Төрийн аудитын тухай 2013-01-03 Үзэх
Төрийн болон албаны нууцын тухай 2016-12-01 Үзэх
Төрийн хяналт шалгалтын тухай 2013-01-03 Үзэх
Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай 2015-07-09 Үзэх
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай 2013-12-27 Үзэх
Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-12 Үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2013-05-22 Үзэх
Хувь хүний нууцын тухай 2013-04-21 Үзэх
Шилэн дансны тухай 2014-07-01 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2016-04-22 Үзэх
Эрүүл ахуйн тухай 2016-02-04 Үзэх
Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 2017-05-12 Үзэх
Донорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2018-01-19 Үзэх
Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2015-05-29 Үзэх
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль 2015-11-26 Үзэх
Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-19 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай 2018-11-20 Үзэх
Үндэсний мэргэшлийн сургалтад нэмэлтээр суралцах, их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтийн төлбөрийн хэлбэр батлах тухай 2019-10-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 2020-05-15 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах сувилагч, тусгай мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай 2020-04-15 Үзэх
Багийн эмчийн цомгийн жагсаалт 2020-05-15 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-2019)-ын үед нэн шаардлагатай вирусын эсрэг эм болон хавдрын тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай зарим нэрийн эмэнд импортын лиценз олгох тухай 2020-06-25 Үзэх